II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy

Podczas III-go festiwalu w 1997r. rozstrzygnięta została druga edycja KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO im. Krzysztofa Komedy. Laureatami konkursu zostali: Katarzyna Stroińska z Poznania (I miejsce) i Jarosław Siwiński z Warszawy (III miejsce) w kategorii "open" oraz Patryk Piłasiewicz ze Szczecina (I miejsce), Zezo Olimpio z Rio de Janeiro (II miejsce) i Rafał Prynkiewicz ze Słupska (III miejsce) w kategorii tematów jazzowych.

II Konkurs kompozytorski, Jazz Forum 1-2/98 Roman Kowal

Jazz Forum 1-2/98 Roman Kowal