III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy

III KONKURS KOMPOZYTORSKI im. K. Komedy odbył się w 1999 roku. Laureatami konkursu zostali: Marcin Miłkowski II miejsce, Monika Pietras III miejsce w kategorii "open" oraz Aleksandra Mońko I miejsce, Thiago Trajano z Rio de Janeiro II miejsce, Ilona Gliwa i Andrzej Szmidt III miejsce, oraz Cezary Duchnowski wyróżnienie w kategorii tematów jazzowych.

3 Konkurs kompozytorski, Andrzej Winiszewski, Jazz Forum 1-2/2000

Andrzej Winiszewski, Jazz Forum 1-2/2000