VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy

Słupsk, Filharmonia i Teatr

2009.11.13, godz. 19:00

Laureaci konkursu

fot. Zbigniew Bielecki

Laureaci:O.Tomaszewska, D.Rudnicki, M.Ciesielski, R.Rokicki, P.Mania.

PROTOKÓŁ

Protokół posiedzenia Jury VI Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy w dniu 12 listopada 2009 roku

Jury w składzie:
prof. Leszek Kułakowski - kompozytor (przewodniczący)
dr Marek Czerniewicz -kompozytor
Michael Kullick - kompozytor
stwierdziło, że na Konkurs nadesłało prace 27 uczestnuików, łącznie 37 kompozycji w obu konkursowych kategoriach. Jury podkreśla wysoki poziom prac konkursowych. Po eliminacji prac niespełniających warunków konkursu i analizie prac zakwalifikowanych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii OPEN:

  • I miejsce: nagroda w wys. 5000,00 dla Alesandry Tomaszewskiej za kompozycję "Q-Eight-Zero seven" na big-band.
  • II miejsce:nagroda w wys.2500,00 dla Dawida Rudnickiego za kompozycję "7-7-7" na trio jazzowe w obsadzie :fortepian, kontrabas, perkusje
  • III miejsce:nagroda w wys.1500,00 dla Michała Ciesielskiego za kompozycje "Trio" na skrzypce, wiolonczelę, fortepian
  • Wyróżnienie : w wys.1000,00 dla Michała Tomaszczyka za kompozycję "Dilemmas"na big-band

W kategorii tematów jazzowych:

  • I miejsce: nagroda w wys.. 2000,00 Michała Tomaszczyka za kompozycje "The New One"
  • II miejsce:nagroda w wys.1200,00 zł dla Rafała Rokickiego za kompozycje ‘Winter`s-Night”
  • III miejsce:nagroda w wys. 800 zł dla Michała Ciesielskiego za kompozycje ‘Alternatywna Kołysanka”
  • 2 Wyróżnienia ex’equo: w wys 500 zł dla Liliany Kostrzewy za kompozycję „ Simple major” oraz Piotra Mani za kompozycję „Flow”.

Dodatkowe nagrody:
- 12 godzinna Sesja nagraniowa w Radio Gdańsk dla Aleksandry Tomaszewskiej
- 20 godzinna sesja nagraniowa w Radio Koszalin dla Michała Ciesielskiego.
- najnowsza biografia K.Komedy autorstwa prof. Marka Hendrykowskiego pt. „Komeda”