Komeda Jazz Festival
Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

IX Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Komedy

Laureaci (od lewej): Mateusz Gawęda, Michał Kaczmarczyk, Szymon Sutor.

Prawykonanie nagrodzonej kompozycji Michała Kaczmarczyka "Disillusioned"

PROTOKÓŁ posiedzenia Jury IX Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy
w dniu 4 listopada 2015 roku

Jury w składzie:

  • prof. Leszek Kułakowski – kompozytor /przewodniczący
  • prof. Jerzy Jarosik - kompozytor
  • prof. Adam Baruch - kompozytor

stwierdziło, że na Konkurs nadesłało prace 43 uczestników z USA, Kanady, Niemiec, Ukrainy, Czech, Szwecji, Norwegii i Polski łącznie 58 kompozycji w obu konkursowych kategoriach. Jury podkreśla wysoki poziom prac konkursowych. Po eliminacji prac niespełniających warunków konkursu i analizie prac zakwalifikowanych do konkursu Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii OPEN:

1. Nagroda w wys. 3000 zł dla Liberté-Anne Lymberiou (Montreal, Kanada) za kompozycjęFitst Up, Fight Back!”

2. Nagroda w wys. 2000 zł dla Szymona Sutora (Polska) za kompozycję "Mirage"

3. Nagroda w wys. 1000 zł dla Felix Schrack (Stuttgart, Niemcy) za kompozycję "Traugutta"

Wyróżnienie dla Mateusza Gawędy (Polska) za kompozycję "Polish drama". Otrzymuje 15-godzinną sesję nagraniową w Radio Koszalin.

W kategorii tematów jazzowych:

1. Nagroda w wys. 2000 zł dla Michała Kaczmarczyka (Polska) za kompozycję "Disillussioned"

2. Nagroda w wys. 1250 zł dla Sabiny Myrczek (Polska) za kompozycję "A Part Of Me"

3. Nagroda w wys. 750 zł dla Adama Jarzmika (Polska) za kompozycję "The Someone Of The Thought"

Wyróżnienie dla Wojciecha Zwierniaka (Polska) za kompozycję "Just Melody". Otrzymuje 12 godzinną sesję nagraniową w Radio Gdańsk.

Konkurs Kompozytorski im. K. Komedy dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015, Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów Zaiks, Funduszu Promocyjnego Z.A.W. STOART, Radia Koszalin, Radia Gdańsk.