Komeda Jazz Festival
Komeda JAZZ Festival

Protokół jury

PROTOKÓŁ

posiedzenia Jury X Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedyw dniu 5 listopada 2017 roku
Jury w składzie:

prof. Leszek Kułakowski – kompozytor /przewodniczący

dr Aleksandra Tomaszewska - kompozytorka

dr Marek Czerniewicz - kompozytor
stwierdziło, że na Konkurs nadesłało prace dwudziestu pięciu uczestników, łącznie 27 kompozycji w kategorii tematów jazzowych. Jury podkreśla wysoki poziom prac konkursowych. Po eliminacji prac niespełniających warunków konkursu i analizie prac zakwalifikowanych do Finału Konkursu, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix Adam Jarzmik za kompozycję ”Rainforest” , nagroda w wys. 7 000zł.
I miejsce Szymon Sutor za kompozycję "Ceper", nagroda w wys. 4000 zł
II miejsce Takumi Kakimoto za kompozycję „Seeker of Tales” , nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wys. 3000 zł

III miejsce Paulina Porszke za kompozycję „A Letter to Elohim”, nagroda w wys. 1500 zł
Wyróżnienie Emil Miszk za kompozycję ”Chorale Ballad nr 3”, nagroda Tomasza Lacha w wys.1000 zł

Wyróżnienie Krzysztof Chmiel za kompozycję „Night Shift”, nagroda w wys. 500 zł
Nagroda Słupskiej Publiczności w wys. 1000 zł dla Pauliny Porszke przyznana została w wyniku głosowania - dnia 8 grudnia 2017 roku w Słupsku.
Nagroda Specjalna: Szymon Sutor, 15 godz. sesja nagraniowa w Radiu Koszalin.
Dofinansowano ze środków: miasta Gdańsk, miasta Słupsk, Województwa Pomorskiego. Tomasza Lacha, Radia Koszalin.
Podpisy członków jury: prof. Leszek Kułakowski
dr Aleksandra Tomaszewska
dr Marek Czerniewicz